Master Card VISA
      

9. MELLÉKLET: TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOKNAK 10_2018.05.25.
9. számú melléklet
 
A Társaság megnevezése:   Ölbői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
 
székhelye:                                9621 Ölbő, Sárvári út 0149/8 hsrz.
 
 
Felügyelő Bizottság TAGJÁNAK NYILATKOZATA AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSÁRÓL
 
 
  1. Felügyelő Bizottság tagja kijelenti, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte.
 
2. A  Felügyelő Bizottság tagja ellenőrzési tevékenységének ellátása során megismert személyes adatokkal kapcsolatban köteles alkalmazni és érvényesíteni az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.
 
4. A  Felügyelő Bizottság tagja  kötelezettséget vállal arra, hogy a  Társaságnál végzett ellenőrzési tevékenysége során tudomásomra jutott személyes adatokat  kizárólag az ellenőrzési feladatai teljesítése céljából kezeli, más célra nem használja, azokat  illetéktelen személlyel nem közli, és nem adja át, a személyes adatokhoz  jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A Felügyelő Bizottság tagja   tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség tisztsége fennállását követően is korlátlan ideig terheli.
 
 
Kelt Ölbő, 2018. év május hó 18. nap
 
 
 
                                                                                  ____________________________
                                                                                  felügyelő bizottsági tag aláírása
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt:
 
Név:………………………………….
 
Lakcím: ……………………………….
 
 
Név:………………………………….
 
Lakcím: ……………………………….

 

vissza