Master Card VISA
      

8. MELLÉKLET: MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL 9_2018.05.25.
8. számú melléklet
 
 
Munkáltató megnevezése: Ölbői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
 
székhelye:                               9621 Ölbő, Sárvári út 0149/8 hrsz.
 
 
A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA  AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSÁRÓL
 
 
  1. A  munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató Adatkezelési Szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte. Tudomásul veszi, hogy a munkáltató az Adatkezelési Szabályzat III. Fejezet 7. §-ában  foglalt személyes adatait kezeli az ott meghatározott célból és az ott meghatározott időtartamig.
 
2.         A munkavállaló a munkavégzése során megismert személyes adatok kezelése, stb. során köteles alkalmazni és érvényesíteni az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.
 
3.         Az Adatkezelési Szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von maga után.
 
4.         A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fennállását követően is korlátlan ideig terheli. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség megszegésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmaz.
 
Kelt Ölbő, 2018. év május hó 25. nap
 
 
                                                                                  ____________________________
                                                                                         munkavállaló aláírása
Előttünk, mint tanuk előtt:
 
Név:………………………………….
 
Lakcím: ……………………………….
 
 
Név:………………………………….
 
Lakcím: ……………………………….

 

vissza