Master Card VISA
      

6. MELLÉKLET 2_7 JOGI SZEMELY KEPVISELOK NYILATKOZATA 6_2018.05.25.
 
 
TÁJÉKOZATÓ
JOGI SZEMÉLY SZERZŐDÉSES PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉRŐL
 
 
 
 
 
 
az érintett neve:
 
 
 
 
 
 
beosztása:
 
 
 
a képviselt jogi személy neve:
 
 
székhelye:
 
 
 
 
 
telefonszáma:
 
 
 
e-mail címe:
 
 
 
online azonosító (ha van):
 
 
 
 
 
 
INFORMÁCIÓK:
 
 
adatkezelő: Társaság neve:  Ölbői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
 
képviselője: Hartwig Tamás
 
az adatkezelő honlapja:
 
www.olboihorgaszto.hu
az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
az adatkezelés jogalapja: a társaság jogos érdeke
a személyes adatok címzettjei: A Társaság szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;
a személyes adatok tárolásának időtartama: Az üzleti kapcsolat-, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év.
 
 
A Társaság Adatkezelési Tájékoztatója megtekinthető:
www.olboihorgaszto.hu honlapon.
 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.
 
 
 
Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap
 
 
                                                                                  ____________________________
                                                                                                       Aláírás
 
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt:
 
Név: ………………………………………
 
Lakcím: …………………………………..
 
 
 
Név: ………………………………………
 
Lakcím: …………………………………..

 
 
 

vissza